انواع فتق در زنان و راه های درمان آن را بشناسید
6K بازدید
پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
Hatim
دیدگاه

انواع فتق در زنان و راه های درمان آن را بشناسید فتق در زنان و راه های درمان آن فتق‌ ( Hernia) عبارت‌ است‌ از بیرون‌زدن‌ یکی‌ از اعضای‌ داخلی‌ بدن‌ از راه‌ یک‌ نقطه‌ ضعیف‌ یا یک‌ سوراخ‌ در عضلات‌ اطراف‌ آن‌ به زبان ساده تر به بیرون زدگیهای غیر طب...