پدر فداکار که بخاطر پسرش زن می شود + تصاویر
44K بازدید
جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

پدر فداکار که بخاطر پسرش زن می شود + تصاویر پدر فداکار گل فروش در لباس زنانه ! بیماری سرطان درمانی طولانی و پر هزینه دارد ! دیدن بیماری و درد عزیزان سخت است بخصوص آنکه بیمار کودکت باشد. به گزارش فارسی مد یک پدر چینی و فداکاری که فرزندش به بیماری ...