روزه گرفتن در سه روز آخر ماه شعبان چه فضیلت هایی دارد
32K بازدید
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

روزه گرفتن در سه روز آخر ماه شعبان چه فضیلت هایی دارد ثواب روزه گرفتن در ماه شعبان روزه گرفتن در سه روز آخر ماه شعبان برای کسی که تمام آن را روزه نداشته فضیلتی است که برای مراقب سزاوار نیست آن را رها کند؛ چه صدوق (ره) از صادق (ع) روایت نموده است ...