نوشیدنی های خطرناک برای کودکان کدامند ؟
29K بازدید
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

نوشیدنی های خطرناک برای کودکان کدامند ؟ همانقدر که حفظ آب بدن کودکان مهم است ،شناخت نوشیدنی های خطرناک برای آنها نیز حائز اهمیت است می‌دانیم که هیدراته نگاه داشتن بدن کودکان مخصوصا هنگام ورزش، بازی و فعالیت‌های فیزیکی زیر گرمای آفتاب تا چه اندازه...