زیبا شدن فرزند به چه چیز بستگی دارد
37K بازدید
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

زیبا شدن فرزند به چه چیز بستگی دارد زیبا شدن فرزند و عوامل موثر بر آن همه خانم ها دلشان میخواهد فرزندی زیبا داشته باشند اما آیا زیبا شدن فرزند تنها موروثی است و یا اینکه می تواند تحت تاثیر عوامل دیگری باشد. حتما زمانی که باردار شده‌اید از برخی ...