نوشیدن آب گرم ، معجزه ای بــرای کاهش وزن
30K بازدید
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

نوشیدن آب گرم ، معجزه ای بــرای کاهش وزن طبق تحقیقات جدید پژوهشگران : نوشیدن آب گرم با افزایش دمای بدن، باعث افزایش سرعت سوخت و ساز بدن شده و در نتیجه به کاهش وزن منجر می شود 45409...