آشنایی با باورهای اشتباه اما متداول پزشکی
37K بازدید
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

آشنایی با باورهای اشتباه اما متداول پزشکی 10 مورد از باورهای اشتباه علم پزشکی توصیه هایی مانند نوشیدن هشت لیوان آب در روز یا در خانه ماندن در فصل سرما هنگام مریضی را بارها شنیده اید . بعضی از این باورهای اشتباه و متداول پزشکی باوجود اینکه بارها و...