طالع بینی شخصی متولدین اسفند ماه
61K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

طالع بینی شخصی متولدین اسفند ماه   رازها ، نکات مثبت و منفی متولدین اسفند متولدین اسفند، نماد : حوت (ماهی)   سمبل : دو ماهی که خلاف جهت هم شنا می کنند عنصر : آب شغل اسفندی ها: اینجا کلیک کنید سیاره : نپتون عضو آسیب...

طالع بینی شخصی متولدین بهمن ماه
40K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

طالع بینی شخصی متولدین بهمن ماه   رازها ، نکات مثبت و منفی متولدین بهمن متولدین بهمن، نماد : دلو سمبل : آب گیر عنصر : هوا شغل بهمنی ها: اینجا کلیک کنید سیاره : زهره عضو آسیب پذیر : مچ و ساق پاها روز اقبال : چهارشنبه اعداد ش...

طالع بینی شخصی متولدین دی ماه
44K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

طالع بینی شخصی متولدین دی ماه   رازها ، نکات مثبت و منفی متولدین دی   متولدین دی، نماد : جدی سمبل : بز عنصر : خاک شغل متولدین دی: اینجا کلیک کنید سیاره : زحل عضو آسیب پذیر : زانو - استخوان روز اقبال : شنبه اعداد شانس : 8 و 9 ...

طالع بینی شخصی متولدین آذر ماه
54K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

طالع بینی شخصی متولدین آذر ماه   رازها ، نکات مثبت و منفی متولدین آذر متولدین آذر، نماد : قوس سمبل : کمان دار عنصر : آتش شغل آذری ها: اینجا کلیک کنید سیاره : ژوپیتر عضو آسیب پذیر : ران روز اقبال : پنج شنبه اعداد شانس : 5 و 7 ...

طالع بینی شخصی متولدین آبان ماه
56K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

طالع بینی شخصی متولدین آبان ماه  رازها ، نکات مثبت و منفی متولدین آبان   متولدین آبان، نماد : عقرب سمبل : عقرب عنصر : آب شغل آبانی ها: اینجا کلیک کنید سیاره : پلوتون عضو آسیب پذیر : اندام های تولید مثل روز اقبال : سه شنبه اعداد...

طالع بینی شخصی متولدین مهر ماه
62K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

طالع بینی شخصی متولدین مهر ماه  رازها ، نکات مثبت و منفی متولدین مهر متولدین مهر، نماد : میزان سمبل : ترازو عنصر : هوا شغل مهری ها: اینجا کلیک کنید سیاره : ونوس عضو آسیب پذیر : کمر و کلیه ها روز اقبال : جمعه اعداد شانس : 6 و 9 ...

طالع بینی شخصی متولدین شهریور ماه
53K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

طالع بینی شخصی متولدین شهریور ماه  رازها ، نکات مثبت و منفی متولدین شهریور   متولدین شهریور، نماد : سنبله سمبل : باکره عنصر : خاک شغل شهریوری ها: اینجا کلیک کنید سیاره : عطارد عضو آسیب پذیر : دستگاه گوارش روز اقبال : چهارشنبه ا...

طالع بینی شخصی متولدین مرداد ماه
43K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

طالع بینی شخصی متولدین مرداد ماه رازها ، نکات مثبت و منفی متولدین مرداد متولدین مرداد، نماد : اسد سمبل : شیر عنصر : آتش شغل مردادی ها: اینجا کلیک کنید سیاره : خورشید عضو آسیب پذیر : قلب و پشت بدن روز اقبال : یکشنبه اعداد شانس :...

طالع بینی شخصی متولدین تیر ماه
42K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

طالع بینی شخصی متولدین تیر ماه  رازها ، نکات مثبت و منفی متولدین تیر متولدین تیر، نماد : سرطان سمبل : خرچنگ عنصر : آب شغل تیری ها: اینجا کلیک کنید سیاره : ماه عضو آسیب پذیر : سینه و شکم روز اقبال : دوشنبه اعداد شانس : 3 و...

طالع بینی شخصی متولدین خرداد ماه
111K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

طالع بینی شخصی متولدین خرداد ماه  رازها ، نکات مثبت و منفی متولدین خرداد   متولدین خرداد، نماد : جوزا سمبل : دو قلوها عنصر : هوا شغل خردادی ها: اینجا کلیک کنید سیاره : عطارد عضو آسیب پذیر : شش ها روز اقبال : چهارشنبه اعداد ش...