شما بعنوان مرد خانواده ، چقدر عیالتان را دوست دارید؟
23K بازدید
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

شما بعنوان مرد خانواده ، چقدر عیالتان را دوست دارید ؟ چقدر عیالتان را دوست دارید؟ (طنز) (تست همسر شناسی) الف) به اندازه تعداد سکه های مهریه اش ! ب) به اندازه تعداد قطعات جهیزیه اش ! ج) به اندازه تعداد صفر های جلوی مبلغ موجودی حساب بانکی اش !...