۱۰۰ دانستنی شگفت انگیز در مورد انسان و بدن انسان
28K بازدید
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
Admin
دیدگاه

۱۰۰ دانستنی شگفت انگیز در مورد انسان و بدن انسان   آیا میـدانستیـد کـه تـنها در طول زمانی که این جمله را می خوانید در حدود ۵۰ هزار سلول بدنتان میمیرد و سلول های جدید جایگزین آن می شود ؟ آیا میـدانستیـد کـه در طـول یـک ساعت قلب شما آنقدر سخت...