این 10 عامل مانع خلاق بودن شما هستند
30K بازدید
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

این 10 عامل مانع خلاق بودن شما هستند ترس هایی که از میزان خلاق بودن شما کم می کنند کدامند؟ هر فردی در وجود خود خلاقیت هایی دارد که اگر شکوفا شود شاید باعث دگرگون شدن زندگی فرد گردد اما در این میان عوامل و یا شاید بهتر بتوان گفت ترس هایی هم وجود د...