توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
70K بازدید
یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

توصيه‌های بسیار مهم امنيتي   كامپيوتر شما، چه سه ساله باشد، چه سه روزه، با مشكلات امنيتي يكساني مواجه است كه گاهي بسيار خطرناك هستند. ويروس‌ها مي‌خواهند به محض آمدنتان به روي خط، وارد سيستمتان شوند. جاسوس‌افزارها بر پشت نامه‌ها سوار‌مي‌شون...