چگونه مکالمات تلفن‌ های همراه شنود می‌شود؟
79K بازدید
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲
Admin
دیدگاه

امروزه هر جا سخن از استراق سمع و شنود مکالمات تلفن های همراه به میان می آید تصویری که در اذهان عامه نقش می بندد این است که در هنگام برقراری تماس، مکالمات رد و بدل شده توسط دستگاهی واسط ضبط می شود و مورد شنود قرار می گیرد.این نوع استراق سمع اگر چه می ...