حملات D-DOSS چیست و چگونه کار می کند؟
61K بازدید
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

حملات D-DOSS چیست و چگونه کار می کند؟ حملات " محرومیت از سرویس "  یا  Denial of Service - DoS به حملاتی می گویند که هدف اصلی آنها ممانعت از دسترسی کاربران به منابع کامپیوتری، شبکه ها و یا اطلاعات است. در اینگونه حملات معمولاً از دسترسی کاربرا...