جلوگیری از انتقال اطلاعات به حافظه های فلش
37K بازدید
یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

جلوگيری از انتقال اطلاعات به حافظه های فلش  تا پيش از اين راه هاي انتقال اطلاعات به شکل سخت افزاري تنها از طريق فلاپي ها و نهايتأ CDها صورت ميگرفت. اما با پيشرفت تکنولوژي ، امروز حافظه هاي فلش USB (کول ديسک) ، به مانند نقل و نبات در دست کاربر...