آیا مخفف  و تاریخچه کلمه OK را می دانید !؟
33K بازدید
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

مخفف کلمه OK و تاریخچه آن را بدانید تاریخچه کلمه OK چیست و از کجا آمده است؟ معمولا اکثر افراد بدون اینکه درباره تاریخچه کلمه OK چیزی بدانند در مکالمات روزمره خود از ان استفاده می کنند. اگر می خواهید در این باره اطلاعاتی داشته باشید با این قسمت از...