فقیران در قیامت مورد دلجویی خداوند قرار می گیرند
67K بازدید
پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

فقیران در قیامت مورد دلجویی خداوند قرار می گیرند دلجویی کردن خداوند از فقیران در قیامت امام جعفر صادق (ع) می‌ فرماید: همانا روز قیامت خداوند از بنده مؤمن که در دنیا فقیر و محتاج بوده دلجویی می‌ کند چنان که برادری از برادرش عذر می‌ خواهد... 7138...