افزایش تمرکز و حضور ذهن با چه روش هایی حاصل می گردد
27K بازدید
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

افزایش تمرکز و حضور ذهن با چه روش هایی حاصل می گردد راه های افزایش تمرکز وقتی نمی توانید روی موضوعی تمرکز داشته باشید و توجه تان برای مدت زمان مشخصی، فقط روی یک فرد یا فعالیت خاص باشد، تنها یکی از علائم نشاندهنده این است که باید هرچه زودتر ذهن تا...