قد بلند شدن با روش هایی آسان و موثر
40K بازدید
پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

قد بلند شدن با روش هایی آسان و موثر روش هایی برای قد بلند شدن این تصور که میزان رشد قد افراد فقط به عامل وراثت بستگی دارد تصوری غلط است. وراثت و محیط هر دو در رشد قد از کودکی تا بزرگسالی موثر هستند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه این مطلب از فار...