گزیده ای از سیره زندگی امام خمینی (ره)
62K بازدید
شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱
Admin
دیدگاه

گزیده ای از سیره زندگی امام خمینی (ره) امام خمینی (ره): "مورخی که برای خدا قلم می زند، نه گزاف می گوید و نه کتمان حقایق می کند" تحریف واقعیات و تاریخ آفتی است که همه اقوام و ملت ها کم و بیش با آن روبرو هستند. این آفت علل و عوامل گوناگونی دارد،ب...