سقط جنین – گیاهان موثر در سقط جنین کدامند ؟
42K بازدید
یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

سقط جنین - گیاهان موثر در سقط جنین کدامند ؟ سقط جنین و شناخت عوامل موثر بر آن باعث کاهش سقط جنین و خطرات ناشی از آن در زنان باردار می شود تعداد زیادی از زنان باردار هستند که بنا به دلایل گوناگون تمایل به سقط جنین دارند. برخی از این زنان، تمایل ...