پیش بینی جنسیت نوزاد با جدول چینی و سن مادر
53K بازدید
پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

پیش بینی جنسیت نوزاد با جدول چینی و سن مادر پیش بینی جنسیت نوزاد با جدول چینی و سن مادر و زمان لقاح قطعا پیش بینی جنسیت نوزاد برای بسیاری از والدین مسئله ای مهم ، ضروری و پر هیجان است .در این مطلب روشی را معرفی خواهیم کرد که گفته می شود با استفاد...