عواقب اعتیاد به خودارضایی را بدانید ..!!
49K بازدید
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

عواقب اعتیاد به خودارضایی را بدانید ..!!عواقب اعتیاد به خودارضاییعواقب اعتیاد به خودارضایی را بدانیددکتر صفری نژاد درباره عواقب اعتیاد به خودارضایی گفت:« اگر فردی بطور فزاینده اقدام به عمل خودارضایی نماید بطوریکه سبب ایجاد مشکل در زندگی روزمره، تحصیل...