هنگامی که شما با نام کاربری خود وارد سایت می شوید، ما اطلاعات شخصی شما همچون پست الکترونیک و رمز عبورتان را ذخیره میکنیم.
ما همچنین URL های که به سایت ما لینک داده اید، آدرس آی پی شما، مشخصات مرورگر شما را نیز نگهداری می کنیم، تمام آنچه که ذخیره می گردد بدون نام و بدون در بر داشتن مشخصات شخصی کاربران می باشد.
حریم خصوصی کاربران چیزیست که ما به طور جدی از آن محافظت می کنیم.
ما هرگز این اطلاعات را پخش نمی کنیم و یا به فروش نمی رسانیم (مگر در مواردی که قانون تعیین کند).اگر برای شما سوال و یا ابهامی وجود دارد می توانید از ارتباط با ما استفاده کنید.